Panorama 980x480

Panorama 980x480

SEK250 CPM 

Panorama 980x480

SEK250

CPM
Panorama 980x480 (250)
General information
Guidelines
 • Max. weight
  200 kb
 • File formats
  GIF, JPG, PNG, HTML5, Third-party script
 • Allmänna riktlinjer - Digitalt
 • Klickmätning GAM - HTML5
 • Allmäna Villkor
 • Spelannonser
 • Alkoholannonser
 • Läkemedelsannonser
 • HTML5-material
 • Viewability measuring
 • Responsivt HTML5-material
 • Klickmätning GAM - Third Party JavaScript and iFrame tags
 • Videoannonser
Panorama 980x480

SEK250

CPM
Panorama 980x480 (250)
Click the button on products to create an inquiry